Χορηγοί

Χορηγοί

Η εκδήλωση προορίζεται να αποτελέσει ένα δεσμό της τοπικής κοινότητας ανάμεσα σε σωματικά δραστήρια άτομα και άτομα που ασχολούνται με διάφορα αθλήματα. Ως εκ τούτου, καλούμε ένα μεγάλο αριθμό τοπικών εταιρειών και οργανισμών να συνεργαστούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε φίλους που μας υποστηρίζουν.